Zdraví od adventistů – výtah z článků letošního roku

Adventisté v Severní Americe jsou proti léčebnému využití marihuany (Silver Spring, USA)

V souladu se svým postojem odmítajícím užívání alkoholu, tabáku i drog, byli adventisté sedmého dne v Severní Americe mezi těmi, kteří protestovali proti zákonu, podepsaného 22. května Robertem Ehrlichem, guvernérem amerického státu Maryland. Stát omezuje postihy za užívání marihuany pro lékařské účely. Zákon sice nepovoluje kouření marihuany, ale souhlasí s jejím medicínským využíváním. Zároveň dává prostor pro „pozitivní obranu“ v případě obvinění v souvislosti s užíváním marihuany. Trest je omezen na peněžní postih v maximální výši 100 dolarů bez možnosti uvěznění jestliže obvinění dokáží, že marihuanu využívali k léčebným účelům.
Kouření není vhodný způsob užívání jakýchkoliv léků, řekl dr. DeWitt Williams, vedoucí oddělení zdraví Církve adventistů sedmého dne v Severní Americe. Jestliže je povoleno užívání marihuany pro léčebné účely, jsou tím definitivně otevřeny dveře pro ty, kteří by ji chtěli kouřit rekreačně. Lze očekávat, že tento zákon bude zneužíván.
Zastánci zákona argumentují tím, že marihuana pomůže nemocným, kteří trpí AIDS, rakovinou, sklerózou multiplex, Kronovou nemocí a nevolnostmi.
Podle oponentů však neexistuje vědecký důkaz, že využívání marihuany k lékařským účelům je bezpečné. Kouř marihuany obsahuje množství škodlivých chemikálií, které poškozují celé tělo, mozkem počínaje, imunitním systémem, plícemi a reprodukčním systémem konče.
Maryland je devátým americkým státem, který přijal takovýto zákon.

 
       
 
 

Studie o konzumaci alkoholu v Anglii vyvolává v řadách adventistů značné znepokojení

(Watford, Anglie)

 
 

 

Každý třináctý mladistvý v Anglii je závislý na alkoholu. K tomuto závěru dospěla nedávno provedená studie londýnské charitativní organizace Alcohol Concern. Adventisté sedmého dne, kteří jsou zastánci úplné abstinence, vyjádřili znepokojení nad tímto rostoucím problémem konzumace alkoholu v Británii. Existuje mnoho organizací, se kterými církev adventistů spolupracuje na projektech zabývajících se problematikou alkoholizmu, řekl Richard Willis, vedoucí oddělení zdraví Britské unie, administrativní jednotky církve.
Willis, který je mimo jiné výkonným ředitelem Národní rady pro prevenci alkoholizmu (NCPA), řekl, že žádná z těchto organizací není schopna zajišťovat dostatečnou komplexní péči kvůli finančním omezením. Církev adventistů však ve spolupráci s Mezinárodní komisí pro prevenci alkoholizmu (ICPA) jménem těchto organizací pravidelně pořádá vzdělávací semináře, které jsou zaměřeny na alkohol a témata s ním spojená.
Podle studie je pití velkého množství alkoholu úzce spojeno s vysokým procentem výskytu mentálních onemocnění. Výzkumy rovněž poukazují na to, že dva ze tří sebevražedných pokusů v Anglii souvisejí s alkoholem.
Eric Appleby, vedoucí pracovník Alcohol Concern, považuje za alarmující především fakt, že tři miliony lidí ve Velké Británii nemohou být bez své každodenní dávky alkoholu.

Církev adventistů v Keni slíbila podporu „totální válce proti AIDS (Nairobi, Keňa)

Církev adventistů sedmého dne v Keni vyzvala všechny své členy a instituce k boji proti nemoci AIDS způsobené virem HIV. Předseda církve v Keni Musyoka Paul Muasya vyjádřil tento závazek jménem církve v přítomnosti keňského prezidenta Mwai Kibakiho u příležitosti spuštění celostátního programu „totální válka proti AIDS“, který zahrnuje spolupráci keňské vlády s řadou náboženských organizací. Na setkání, které proběhlo v sídle vlády v Nairobi, prezident Kibaki tento závazek osobně ocenil. Muasyaho při této příležitosti doprovázel vedoucí oddělení zdraví pro východní Afriku spolu s předsedou Středokeňského sdružení.
Setkání se zúčastnili a obdobný slib vyjádřili rovněž zástupci římskokatolické a anglikánské církve stejně jako vedoucí představitelé metodistické, baptistické a presbyteriánské církve, nejvyšší rady keňských muslimů, hinduistické komunity a africké církve.
Podle prezidenta Kibakiho je onemocnění AIDS, které má každých pět minut na svědomí smrt tří Keňanů, největší hrozbou pro obyvatelstvo a veřejné zdraví v zemi. Kdo nebojuje proti HIV/AIDS, nepodporuje rozvoj národa, prohlásil prezident.
Muasya vyjádřil svoji vděčnost za to, že počet nakažených lidí v zemi klesl ze 14 % v roce 2000 na současných 10 %. Vedoucí představitele církevních institucí a všechny členy církve v této oblasti pak Muasya vyzval, aby se v případě lidí postižených touto chorobou postarali o adekvátní způsob léčby a o soucitnou péči.
Nestačí pouze upozorňovat na praktiky, které usnadňují šíření HIV/AIDS. Nestačí pouze dávat útěchu těm, kdo v důsledku HIV/AIDS přišli o své blízké. Musíme udělat více pro zmírnění utrpení, které je s HIV/AIDS spojeno. Nemůžeme si dovolit zůstat pouze u obecných proklamací. S těmi, kdo jsou touto nemocí přímo zasaženi, musíme ujít jednu míli navíc.
Církev adventistů sedmého dne v Keni je členem mezicírkevního sdružení proti AIDS (KIRAC), které tvoří podsekci Národní kontrolní rady proti HIV/AIDS.


Adventistická agentura pro pomoc a rozvoj (ADRA) pomáhá v Súdánu

Watford, Anglie

Za finanční pomoci britského obyvatelstva postavila Adventistická agentura pro pomoc a rozvoj (ADRA) ve městě Juba na jihu Súdánu kliniku. Toto již tak velmi nutně potřebné zdravotnické zařízení disponuje sedmi novými a plně vybavenými ošetřovnami. Klinika nahradí starou provizorní ošetřovnu v prostorách školy, která byla po všech stránkách nedostačující. V okolí nově postaveného zdravotnického zařízení žije okolo 90 000 lidí. Severně od hlavního města Súdánu Chartúmu zároveň zřídila ADRA oázu pro přibližně 4 000 lidí, kteří v oblasti žijí kočovným způsobem života. Na území o rozloze osmi čtverečních kilometrů se nachází osm nově postavených studní, ze kterých mohou lidé čerpat vodu až ze sedmdesátimetrové hloubky.


ADRA Kambodža zintenzivnila boj proti AIDS (Silver Spring, Spojené státy)

Kambodžské kanceláři Adventistické agentury pro pomoc a rozvoj (ADRA) byl udělen grant ve výši 125.000 amerických dolarů. Obnos od organizace REACH (Společnost za rychlé a efektivní potírání HIV/AIDS) je určen na projekty omezující diskriminaci lidí nakažených HIV/AIDS žijících v kambodžském distriktu Sampoy Meas. Mnoho problémů vzniká na základě diskriminace, které čelí lidé nakažení virem HIV, řekl Frank Reimann, ředitel ADRA Kambodža. Dětem i dospělým žijícím s AIDS jsou například ve školách často upírána některá práva. Rovněž nakažení sirotci jsou odmítáni a žijí opuštěně. Představitelé humanitární organizace ADRA jsou přesvědčeni, že omezení a zmírnění diskriminace je rozhodujícím krokem v preventivních projektech proti HIV/AIDS a ve vytváření přijatelného životního prostředí pro nemocné, dodal Reimann. Během dvouletého projektu chce ADRA Kambodža pořádat vzdělávací semináře pro buddhistické představitele, místní zástupce veřejnosti a lidi žijící s HIV/AIDS, kteří by pak svým vlivem pomáhali snižovat diskriminační postoj ve všech sociálních vrstvách. Součástí projektu bude rovněž osm velkých osvětových seminářů, na které bude upozorňovat i místní rozhlas, tisk a televize. Cílem těchto akcí je povzbudit lidi nemocné AIDS, aby vyzývali své nejbližší spoluobčany k dobrovolnému testování na HIV/AIDS a aby zakládali a podporovali skupiny lidí, kteří budou ochotni s nakaženými pracovat.

Humanitární organizace ADRA vyzývá k aktivní účasti v akcích pořádaných na Mezinárodní den nekouření (Silver Spring, USA)

Odborníci z Koalice za mezinárodní den nekouření upozorňují, že kouření bude do roku 2020 vedoucí příčinou úmrtí. V současné době umírá na následky kouření 3,5 milionů lidí po celém světě za rok, což znamená, že denně zemře téměř 10.000 lidí.
ADRA intenzivně pracuje na rozvoji ekonomického statutu, prevenci zdraví a zlepšení kvality života milionů lidí na celém světě, kteří jsou závislí na nikotinu, řekl Charles Sandefur, ředitel mezinárodní humanitární organizace ADRA.
V různých státech světa ADRA pořádá osvětové programy. V Mongolsku se o přísnější kontrolu tabákových koncernů zasazují organizátoři projektu „Nekuřácká mládež“, který se mimo jiné zabývá otázkou, jak přestat kouřit.
V Kambodži je ADRA první a jedinou nevládní organizací, která iniciuje odvykací programy zaměřené i na děti. Projekty ADRA Maroko se soustřeďují především na děti školou povinné ve věku od osmi do dvanácti let, což je obvykle věk prvních dětských zkušeností s kouřením. Přednášející používají marionety, na kterých názorně předvádějí účinek nikotinu.
Přestože mají odvykací programy ADRA dobré výsledky, je před námi ještě velký kus cesty, podotkl Sandefur. ADRA vyzývá každého, kdo chce pomoci s propagací odvykacích seminářů a projektů, aby navštívil stránky www.adra.org, kde najde příslušné materiály a vyzývá k aktivní účasti na akcích každoročního Mezinárodního dne nekouření, který připadá na 31. květen.
Světová zdravotnická organizace (WHO) odhaduje, že na světě kouří okolo 1 bilionu lidí. WHO každoročně sponzoruje Mezinárodní den nekouření, aby vyvolalo pozornost lidí a ukázalo na nebezpečný dopad kouření na zdraví člověka.
Lékařští odborníci církve adventistů vypracovali pětidenní odvykací kurz. Poprvé byl na veřejnosti prezentován v roce 1962 a za dobu svého působení pomohl více než 12 milionům kuřáků z celého světa zbavit se kouření. Tento odvykací kurz má jednu z nejvyšších úspěšností ve srovnání s podobně zaměřenými programy (má 80 % úspěšnost, tzn. v dlouhodobém průměru 8 z 10 lidí, kteří se tohoto kurzu zúčastnili přestali natrvalo kouřit). Tento kurz proběhl opakovaně již ve všech větších městech v ČR a byl v rámci protidrogové prevence realizován pro řadu škol.
Adventistická agentura pro pomoc a rozvoj (ADRA) je celosvětová humanitární organizace, kterou před více než třiceti lety založila ve Spojených státech Církev adventistů sedmého dne. V současné době má ADRA přes sto padesát poboček v různých státech světa. Bližší informace o činnosti a projektech humanitární organizace ADRA ČR najdete na www.adra.cz.

Občanské sdružení Život a zdraví podporuje prevenci civilizačních nemocí změnou životního stylu

MUDr. PhDr. Jaroslav Slavíček, Csc. se od roku 1997 podílí na organizaci rekondičních pobytů v České republice, během nichž jsou zájemci seznamováni s mezinárodním preventivním zdravotním programem NEW START. Program zpracovali lékařští odborníci církve adventistů a zahrnuje 8 jednoduchých přírodních principů, které dokážou zlepšit zdraví, a tedy i kvalitu života většiny lidí všech věkových kategorií.
MUDR. Slavíček působí jako asistent 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Praha, fyziologický ústav, a jeho oborem je fyziologie a interna. Pracuje také v laboratoři funkčního vyšetřování srdce a dechu. Spolu s kolegy vyvinuli a používají vícesvodové EKG, které oproti klasickému EKG umožňuje lepší pohled na srdeční elektrický projev.
Vznik Občanského sdružení Život a zdraví iniciovala Církev adventistů sedmého dne. Sdružení propaguje prostřednictvím pořádání seminářů, osvětových akcí a prodeje literatury zdravý a vyvážený životní styl.

Zemřel Alois Vocásek (AIS Praha)

V sobotu 9. srpna zemřel v Praze ve věku 107 let Alois Vocásek, nejstarší člen Církve adventistů sedmého dne v České republice.
"Členem církve adventistů byl od roku 1974. Patřil mezi aktivní členy našeho společenství, měl rád lidi a do poslední chvíle se pravidelně účastnil pobožností. Vždy přicházel jako první a odcházel jako poslední", řekl Josef Hrdinka, kazatel sboru v Praze - Strašnicích, kde byl pan Vocásek členem.
Alois Vocásek byl poslední žijící československý legionář z 1. světové války. Bojoval i v bitvě u Zborova a setkal se s prezidentem Masarykem. Jeho spolubojovníkem byl i spisovatel Jaroslav Hašek. Během svého života přežil tři manželky i svého syna.
Svou dlouhověkost Alois Vocásek přičítal i svému životnímu stylu. Dlouhá léta byl vegetariánem a do poslední chvíle si uchovával na svůj věk i neobvyklou duševní svěžest. Pravidelně četl Bibli a dobře a rád hrál šachy.
Sdělovací prostředky se o něj zajímaly nejen pro jeho dlouhověkost, ale také pro soudní pře, které vedl za uznání protiprávnosti rozsudku po skončení druhé světové války, který ho odsoudil nejprve k smrti, pak na doživotí za krátké členství v organizaci Vlajka. Nakonec si ve vězení odseděl devět let.
Alois Vocásek vždy tvrdil, že svým členstvím ani žádnou jinou činností nikomu neublížil a že z Vlajky vystoupil okamžitě poté, když zjistil, že se ve skutečnosti jedná o fašistickou organizaci.
I když jako věřící člověk bral vážně slova o konečném spravedlivém Božím soudu, věřil, že je třeba za spravedlnost bojovat i na tomto světě. Toto přesvědčení bylo jeho hlavní motivací pro vedení soudních pří na očištění svého jména.