Po několika letech spoření a stěhování se po pronajatých prostorech se nám naskytla možnost koupit část domu jednoho našeho bratra k rekonstrukci a přístavbě modlitebny. Tato stránka se pokusí zachytit postupnou rekonstrukci a stavbu sboru na fotografiích.
     
 
 
 
       
   
 
Protože ještě není vyřízené stavební povolení, upravuje se zatím stávající byt. To podléhá jen oznamovací povinnosti. Na těchto dvou fotografiích vidíte bourání příček, pro rekonstrukci sociálních zařízení. Vpravo je místnost pro malý sál (viz fotografie níž), vlevo bude přístavba samotné modlitebny
 
 
Také vybourání příčky, čímž vznikla jedna velká místnost, kterou chceme používat jako malý sál v případě, že nás bude menší počet, pro modlitební shromáždění v týdnu, nebo setkání mládeže.
Tohle byla určitě ta nejprašnější práce ze všech - otloukání omítek