ADRA (Adventist Development and Relief Agency – Adventistická agentura pro pomoc a rozvoj)

HISTORIE

Agentura byla založena v roce 1960 v USA. V současné době má pobočky ve 120 zemích světa. Příklady realizovaných programů v roce 2001:

  • Potravinová pomoc pro Ghanu ve výši 27,7 mil. dolarů (zemědělský, zdravotní a vzdělávací projekt).
  • Realizace grantů USAID – agentury USA pro mezinárodní rozvoj ve výši 51 mil. dolarů v Mosambiku.
  • Výrazná materiální a organizační pomoc obětem teroristického útoku v New Yorku
  • Vzdělávací projekt pro obyvatele venkova v republice Burkina Faso (financovala ADRA Dánsko).
  • Realizace grantů USAID ve výši 3,6 mil. dolarů pro Kambodžu a Nikaraguu (zemědělský a zdravotní projekt).
  • Osvětové programy v afrických zemích postiženými AIDS (zdravotní projekty)

V ČR začala působit jako nadace v roce 1992 a od roku 1994 působí jako občanské sdružení. ČR patří mezi aktivní dárcovské země spolu s Velkou Británií, Austrálií, Belgií, Dánskem, Finskem, Holandskem, Itálií, Japonskem, Kanadou, USA, Německem, Norskem, Švédskem a Švýcarskem. Od roku 1992 do roku 1998 ADRA ČR zrealizovala 3 500 tun humanitární pomoci do 20 zemí světa a zrealizovala vládní projekty v hodnotě 56, 7 mil. Kč (rekonstrukce školy, výstavba domů pro uprchlíky, inženýrské sítě v bývalé Jugoslávii, rekonstrukce rodinných domů po povodních na Moravě v roce 1997 a ve východních Čechách v roce 1998). V roce 1999 ADRA ČR poskytla humanitární pomoc ve výši 39,9 mil. Kč pro 9 zemí postižených válkou, záplavami a zemětřesením.
Od roku 1994 ADRA ČR provozuje azylový dům v Novém Jičíně pro matky s dětmi, v roce 2000 postavila novou školu v Kosovu, zrealizovala úpravu domu na Dům na půl cesty v Jiřetíně u Jablonce pro propuštěné z výkonu trestu a v roce 2001 pomáhala budovat Dům pod Křídly ve Valašském Meziříčí pro dospělé děti z dětských domovů.

POSLÁNÍ A CÍLE


Poskytovat rychlou pomoc ve všech částech světa bez rozdílu rasy, vyznání nebo politické příslušnosti, zasažených živelnými katastrofami nebo válkami a zmírňovat následky těchto událostí. Poskytovat následnou pomoc při obnově infrastruktury, zejména školství a zdravotnictví. Osvětové vzdělávací, zemědělské a zdravotnické programy v rozvojových zemích s cílem zvýšení životní úrovně v zaostalých oblastech.

 
         
 
VELIKONOČNÍ SBÍRKA VYNESLA 3 994 000 KORUN!
   

V Praze dne 18.4.2003

Občanské sdružení ADRA ve dnech 15. a 16. dubna organizovalo celorepublikovou velikonoční sbírku ve více než 100 městech a obcích celé České republiky. Jak prozrazuje její název „Pomáhat může každý“, snaží se dát lidem, kteří nechtějí být lhostejní k celospolečenským problémům, možnost pomoci jiným. Sbírka je určená na pomoc obětem živelních katastrof a válek, je povolená Magistrátem hlavního města Prahy pro 15 zemí Evropy, Asie a Afriky.

K dnešnímu dni je na účte sdružení zatím 2,9 milionu Kč, z toho dárci z Prahy přispěli téměř půl milionem českých korun. Většina regionálních koordinátorů své vklady již vložila na účet veřejné sbírky 24 44 24 44 24/0300 v.s.444. Proces rozpečeťování a pak následného ukládání na účet není chvilkovou záležitostí. Koordinátoři, kterých bylo po celé ČR více než 100, museli projít zdlouhavým administrativním procesem, který je však na druhé straně nevyhnutný pro zabezpečení regulérnosti sbírky. V některých městech a obcích budou kasičky rozpečetěny až po velikonočních svátcích, z důvodu nedostatku času místních samospráv před Velikonocemi.

Předpokládaný odhad celkové částky činí více než 3 miliony českých korun. Částka je nižší než v loňském roce, z důvodu neúčasti koordinátorů jižních Čech v této sbírce. Přišlo nám nevhodné a neetické organizovat sbírku v nejrozsáhleji postižené oblasti, kde ADRA intenzivně organizuje svou po povodňovou pomoc. Jedná se o téměř 400 měst a obcí. Tamní koordinátoři však plánují zorganizovat sbírku na podzim, kdy už pevně věříme, že bude situace více stabilizovaná.

O.s. ADRA chce poděkovat tímto způsobem všem dárcům, organizátorům a podporovatelům celé této velké akce. V rolích dobrovolníků se objevili zejména studenti středních škol, ale také Pathfindři a členové oddílů Skaut a Junák.

Část z výtěžku velikonoční sbírky je určená na pomoc obětem války v Iráku, která je v současnosti nejaktuálnější. ADRA se snaží získat povolení vjezdu na toto území a pevně věří, že v květnu opustí Českou republiku její kamiony s humanitární pomocí. Problémy zemí bývalé Jugoslávie se dnes již tak často neobjevují v hlavních titulcích našeho tisku, ale tím, že ADRA od počátku vypuknutí konfliktu na Balkáně intenzivně pomáhá lidem, kteří ještě dnes nemají kde bydlet a nemají práci, cítí povinnost část z vybraných prostředků použít i pro tyto uprchlíky. Vždyť v loňském roce ADRA zrealizovala za částku vybraných 2 milionů českých korun 11 humanitárních cest na Balkán a do zemí bývalého Sovětského svazu, kterých hodnota však přesáhla v podobě věcných darů až 17 milionů Kč.

                             
         
       
                             

Využití loňské sbírky

Občanské sdružení ADRA děkuje všem dárcům za jejich finanční příspěvky do dubnové sbírky v roce 2002. Tato loňská sbírka proběhla na celém území České republiky ve dnech 24. a 25. 4. 2002 a její výtěžek dosáhl částky 4 151 906 Kč.

Za tyto prostředky se uskutečnilo jedenáct humanitárních cest do Srbska, Kosova, Ukrajiny, Bosny a Hercegoviny. K této finanční částce se podařilo získat od dárců další věcné dary. Tím celková hodnota předané pomoci dosáhla částky 17 600 000 Kč, přičemž náklady ADRA v souvislosti s těmito cestami činily pouze 1 665 000 Kč. Mohlo se pomoci i Ruské federaci, kdy přes pobočku ADRA Rusko tam v souvislosti s katastrofálními záplavami v Jižním Rusku bylo odesláno 83 731 Kč na pomoc dětem v postižených oblastech. Také mohlo dojít k úhradě dopravy tří kamionů v celkové hodnotě 69 960 Kč do Spolkové republiky Německo, a tím i k vyzvednutí humanitární pomoci, kterou bezplatně pro tento účel opatřila ADRA Německo.

Převážná většina prostředků ve výši 2 333 215 Kč byla použita na likvidaci následků srpnových povodní v České republice.

 
     
Výsledek dubnové finanční sbírky ADRA

Kolem dvouset tisíc korun vybrala humanitární organizace ADRA na severu Čech během Velikonoční sbírky v polovině dubna. Více než třetinou částky přispěli lidé na Litoměřicku, kde například pár stovek obyvatel obce Dobříň věnovalo téměř deset tisíc korun. Podle starosty Miroslava Kvintuse byla ADRA po loňských povodních jednou z prvních organizací, která přijela s pomocí. Proto městský úřad o sbírce informoval lidi, kteří svými příspěvky vyjádřili svůj dík. V Ústí nad Labem dali lidé 45 000 Kč a v České Lípě 53 210 Kč. V Praze se vybralo 561 226,40 Kč.
Celkem dobrovolníci vybrali v České republice 4.022.370,- Kč. " Letos se sbírka nekonala v jižních Čechách, protože tento region poškodila loňská povodeň nejvíce," uvedl Petr Oravec z ústecké pobočky humanitární organizace ADRA. Peníze byly odeslány na účet veřejné sbírky „Pomáhat může každý“ číslo 24 44 24 44/0300 v.s. 444. Vybrané prostředky z veřejné sbírky slouží k finančnímu pokrytí sociálních projektů v České republice a v zahraničí. Děkujeme ještě jednou všem dárcům a zúčastněným.

LETNÍ BRIGÁDY

ADRA každý rok organizuje dobrovolnické brigády. Kdo ještě nemáte program na léto a chtěli by jste pomoci a zároveň prožít několik dnů nebo i týdnů s partou zajímavých lidí, ozvěte se nám.

I. Rekonstrukce humanitární základny Studánka / Unhošť u Prahy /
Jedná se o bývalý vojenský objekt, ve kterém ADRA buduje krizovou základnu. Budovy a přilehlý pozemek jsou schopny pojmout větší počet lidí v případě nečekaných událostí – přírodních katastrof – anebo jako provizorní ubytovací zařízení pro sociálně slabé rodiny. Nedostatek náhradních ubytovacích míst byl pro občany z esvakuovaných oblastí při loňských povodních jeden z nejpalčivějších problémů.
Termín : celé léto
Kontakt : adra@adra.cz , 257090641, 732186213

II. Po povodňová pomoc v severních Čechách
Letní brigáda je určená na pomoc zaplaveným rodinám, které ještě téměř rok po velkých povodních žijí v provizorních prostorech. Jedná se o jednoduché zednické práce v zaplavených domech podél řeky Labe.
Termín: celé léto
Kontakt: M. Bendl, 603294325, bendl@bbs.cz

V obou případech je zabezpečená strava a ubytování.

TĚŠÍME SE NA VÁS

 

ADRA rozděluje humanitární pomoc v Iráku

"ADRA začala od 6. května rozdělovat mezi přibližně 10.000 obyvatel města Tel Afar v severním Iráku, balíčky s nejnutnějšími hygienickými potřebami. Každý balíček obsahuje mýdlo, prací prášek, ručníky a další hygienické potřeby. Rozdělování balíčků se odehrává zatím bez incidentů a je velice dobře přijímáno místními lidmi. Frank Brenda z německé pobočky ADRA, který dohlíží na distribuci, potvrzuje obrovský zájem a vděk místních lidí.
Okamžitě po první vlně materiální pomoci, budou nastartovány dlouhodobé rozvojové projekty i v jiných oblastech jako je například primární lékařské péče, základní vzdělání a zajištění potravinových zdrojů. Projekty v těchto oblastech budou orientovány na nedostatek hygieny, vody, potravin, a jiných problémů zaměřených na nejchudší v Iráku.
»Z materiálů ADRA International zpracovala Alena Pauerová«"

Do Bosny odjeli další dva kamiony humanitární organizace ADRA (Praha)

Adventistická agentura pro pomoc a rozvoj (ADRA) opět zorganizovala výjezd s humanitární pomocí do Bosny a Hercegoviny. Ředitel této humanitární organizace poprvé nasedl do nového kamionu, který ADRA zakoupila za finanční pomoci společnosti Ratiopharm. Téměř 22 tun potravin, převážně mouky a brambor, bude v následujících dnech rozděleno mezi sociálně slabé rodiny této balkánské země.
Druhý kamion řídí Jan Lauterbach, který se sdružením ADRA spolupracuje již od počátku jeho existence. Dalších 17,5 tun humanitárního materiálu tvoří zejména vnitřní a vnější vybavení pro domácnost, jako jsou umývadla, dveře apod. Celková hodnota humanitární pomoci činí téměř 300 tisíc korun.
Na základě mnoha jednání s vedením města Tešanj v Bosně a Hercegovině chce občanské sdružení ADRA začít v průběhu léta s výstavbou domků pro místní obyvatele, kteří i po letech trpí následky války a mnohdy nemají kde bydlet.
ADRA působí v zemích bývalé Jugoslávie již od začátku válečných konfliktů. Přestože se problémy těchto zemí neobjevují již tak často v hlavních titulcích tisku, potřeba pomoci místnímu obyvatelstvu je pořád velmi aktuální. Mimo to si zástupci organizace ADRA uvědomují, že touto pomocí pomáhá sdružení i České republice, a to v zamezení přívalu uprchlíků do státu.
Adventistická agentura pro pomoc a rozvoj (ADRA) je celosvětová humanitární organizace, kterou před více než třiceti lety založila ve Spojených státech Církev adventistů sedmého dne. V současné době má ADRA přes sto padesát poboček v různých státech světa. Bližší informace o činnosti a projektech humanitární organizace ADRA ČR najdete na
http://www.adra.cz

 
Nejdůležitější realizované akce pobočky ADRA Česká Lípa

Pobočka v České Lípě zahájila činnost v roce 1993 (ještě v rámci Nadace ADRA) třídenní finanční sbírkou v dubnu 1993 pro humanitární pomoc pro Chorvatsko. V srpnu 1999 pobočka ADRA zrealizovala veřejnou finanční sbírku a zprostředkovala dopravu humanitární pomoci města ve výši 750 tis. Kč pro zemětřesením postižené Turecko. V květnu 1999 zrealizovala celoměstskou materiální sbírku ve spolupráci se ZŠ Lada a Útvarem krizového managementu (ÚKM) při OkÚ Česká Lípa, na které bylo sebráno 20 t humanitárních potřeb pro město Podgorica v Černé hoře.
V lednu 2000 byla podepsaná smlouva o spolupráci mezi Útvarem krizového managementu při OkÚ Česká Lípa a ADRA ČR. V březnu 2000 byla ve spolupráci s ÚKM realizována sbírka čistících prostředků pro severovýchodní Čechy postižené povodněmi. V červnu bylo uspořádáno setkání veřejnosti s předsedou občanského sdružení ADRA ČR R. Reitzem. V roce 2002 ADRA Česká Lípa zorganizovala v měsíci srpnu přímou fyzickou pomoc záplavami postiženým obcím Přešice a Nučnice na Litoměřicku (účast 9 lidí z Ceskolipska). Ve dnech 17.-18.9. 2002 zorganizovala ADRA Česká Lípa finanční sbírku „Pomáhat může každý“ pro povodněmi postižené Severní Čechy. Sbírka probíhala na 17 lokalitách na území města Česká Lípa. Na konání sbírky se podíleli studenti středních škol (Euroškola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště) a základní školy Sever v celkovém počtu 90 studentů. Při sbírce bylo vybráno 52 tisíc Kč.

 
 
 
Adopce dětí na dálku

Humanitární organizace ADRA nabízí možnost adopce dětí na dálku v Bangladéši. Povinná školní docházka v Bangladéši neexistuje, takže většina dětí nemá na uhrazení ani základní školní docházky. Podle statistik absolvuje základní vzdělání pouze 15 % dětí. Projekt BANGBABY je společným projektem ADRA ČR a Bangladesh Children´s Sponsorship Services (BCSS). Jde o tzv. „adopci na dálku“, nebo-li podporu vybraného bangladéšského dítěte na vzdělání ve školách různého typu na území Bangladéše. BANGBABY je dlouhodobý vzdělávací a potravinový projekt na pomoc chudým bangladéšským dětem. Tento projekt probíhá již několik let. V současné době je možné adoptovat 30 dětí v následujících kategoriích :
1. tzv. "denní školák" (Day Scholar) - je dítě z úplné rodiny, které navštěvuje některou z vesnických škol na území Bangladéše. Jeho rodiče většinou neumí číst ani psát. Nízké rodinné příjmy sotva pokryjí výdaje na nuzné živobytí. V Bangladéši se musí i malé děti spolupodílet na posilování rodinného rozpočtu. Pokud se pro tyto chudé děti najde sponzor, není výjimkou, že začínají do školy chodit v pozdějším věku. "Denní školáci" docházejí do školy ze svých domovů. Ve škole nedostávají většinou žádné jídlo. Sponzor přispívá částkou ve výši 500,- Kč měsíčně, což zahrnuje školné, učebnice, školní uniformu, školní pomůcky a lékařskou péči.
2. dítě z internátní školy (Boarding School) pochází rovněž z chudé úplné rodiny, ale vzhledem k tomu, že v jejich vesnici škola není, je v rámci projektu BCSS zařazeno do některého z internátních zařízení. Příspěvek na dítě z internátní školy činí 700,- Kč měsíčně, kromě školného, učebnic, školní uniformy, školních pomůcek a lékařské péče pokrývá rovněž náklady na stravu (děti dostávají třikrát denně najíst).
Nový školní rok začíná podle typu škol zhruba v polovině ledna. Darovací smlouvy se sepisují s dárci zpravidla na dobu jednoho roku. Návrh smlouvy je odeslán zájemci k odsouhlasení. Součástí smlouvy je jméno dítěte a jeho identifikační číslo. Po oboustranném stvrzení smlouvy obdrží zájemce o adopci na dálku osobní kartu dítěte s jeho fotografií. Bangladéšská strana podává o dětech zprávy jednou ročně (zdravotní stav, rodinná situace, školní výsledky, zájmy...). Součástí zprávy je dopis od dítěte a jeho aktuální fotografie. V průběhu roku je možné dítě rovněž kontaktovat a navázat s ním tak bližší kontakt. Dary na BangBaby jsou odpočitatelnou daňovou položkou.

Kontaktní adresa: Mgr. Alena Rusová, OS ADRA,pracoviště Zlín, Kúty 1962, 760 01 ZLÍN, Email: zlin@adra.cz. Tel. 577 222 005, 602 206 848, webové stránky: www.adra.cz/adraul, www.adra.cz/bangbaby

Bangladéšská lidové republika. Na územím menším než dvojnásobek rozlohy ČR žije 119 miliónů obyvatel. Hrubý domácí produkt na obyvatele je 15 krát nižší než v ČR. Bangladéš patří mezi nejchudší země světa.

       
 
       
Adventistická agentura pro pomoc a rozvoj (ADRA) pomáhá v Súdánu

Za finanční pomoci britského obyvatelstva postavila Adventistická agentura pro pomoc a rozvoj (ADRA) ve městě Juba na jihu Súdánu kliniku.

Toto již tak velmi nutně potřebné zdravotnické zařízení disponuje sedmi novými a plně vybavenými ošetřovnami. Klinika nahradí starou provizorní ošetřovnu v prostorách školy, která byla po všech stránkách nedostačující.

V okolí nově postaveného zdravotnického zařízení žije okolo 90 000 lidí.

Severně od hlavního města Súdánu Chartúmu zároveň zřídila ADRA oázu pro přibližně 4 000 lidí, kteří v oblasti žijí kočovným způsobem života. Na území o rozloze osmi čtverečních kilometrů se nachází osm nově postavených studní, ze kterých mohou lidé čerpat vodu až ze sedmdesátimetrové hloubky.

Adventistická agentura pro pomoc a rozvoj (ADRA) je celosvětová humanitární organizace, kterou před více než třiceti lety založila ve Spojených státech Církev adventistů sedmého dne. V současné době má ADRA přes sto padesát poboček v různých státech světa.

 
           
ADRA Kambodža zintenzivnila boj proti AIDS

Kambodžské kanceláři Adventistické agentury pro pomoc a rozvoj (ADRA) byl udělen grant ve výši 125.000 amerických dolarů. Obnos od organizace REACH (Společnost za rychlé a efektivní potírání HIV/AIDS) je určen na projekty omezující diskriminaci lidí nakažených HIV/AIDS žijících v kambodžském distriktu Sampoy Meas.

Mnoho problémů vzniká na základě diskriminace, které čelí lidé nakažení virem HIV,“ řekl Frank Reimann, ředitel ADRA Kambodža. „Dětem i dospělým žijícím s AIDS jsou například ve školách často upírána některá práva. Rovněž nakažení sirotci jsou odmítáni a žijí opuštěně.“

„Představitelé humanitární organizace ADRA jsou přesvědčeni, že omezení a zmírnění diskriminace je rozhodujícím krokem v preventivních projektech proti HIV/AIDS a ve vytváření přijatelného životního prostředí pro nemocné,“ dodal Reimann.

Během dvouletého projektu chce ADRA Kambodža pořádat vzdělávací semináře pro buddhistické představitele, místní zástupce veřejnosti a lidi žijící s HIV/AIDS, kteří by pak svým vlivem pomáhali snižovat diskriminační postoj ve všech sociálních vrstvách.

Součástí projektu bude rovněž osm velkých osvětových seminářů, na které bude upozorňovat i místní rozhlas, tisk a televize. Cílem těchto akcí je povzbudit lidi nemocné AIDS, aby vyzývali své nejbližší spoluobčany k dobrovolnému testování na HIV/AIDS a aby zakládali a podporovali skupiny lidí, kteří budou ochotni s nakaženými pracovat.

                             
               

Občanské sdružení ADRA

Klikatá 90c, 158 00 5 - Jinonice

Telefon:257 090 641

Fax: 257 090 642

E-mail: adra@adra.cz

Web: www.adra.cz

Číslo účtu: 24 44 24 44/0300, var.symbol 444

 
 
Ing. Petr Máška. Příbramská 2015, 470 01 Česká Lípa
Tel. 487 834 865, 777 088 871
Email:
p.maska@tiscali.cz